Zgodnie z art. 96 ust.5 i 6 ustawy z dnia 06.09.2001r. - prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zmianami) – produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja gdy zwrot następuje z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.