Anacard medica protect 60 kaps.

15078

20 szt.

5,80 zł

PRZELEW CZY KARTA?
PRZELEW CZY KARTA?

Więcej informacji

Opis

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy, który hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi.
Lek Anacard medica protect przeznaczony jest do długotrwałego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.Tabletka dojelitowa leku Anacard medica protect ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

Wskazania

Wskazania do stosowania
Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi:

  • zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka,

  • świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca,

  • przebyty epizod niestabilnej choroby wieńcowej,

  • prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca,

  • stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej,

  • zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,

  • po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA,

  • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych,

  • zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki.

Uwaga: w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu. W takim przypadku tabletki dojelitowe należy bardzo dokładnie rozgryzać, aby uzyskać szybkie wchłanianie.

Substancja czynna: acidum acetylsalicylicum

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


Lek stosuje się doustnie.Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, 1 tabletka (75 mg) raz na dobę. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać (nie dotyczy stosowania w zawale serca!).Świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca:Jednorazowo 4 tabletki (300 mg).Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryzać aby uzyskać szybkie wchłanianie.

Skład

Jedna tabletka zawiera:

75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia żelowana kukurydziana, talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, trietylu cytrynian, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan.

Sposób przechowywania 25°C

Producent: HASCO-LEK