Apap 0.5 x 12 tabl.

277

20 szt.

7,99 zł

PRZELEW CZY KARTA?
PRZELEW CZY KARTA?

Więcej informacji

Wskazaniem​ ​ do​ ​ stosowania​ ​ leku​ ​ są​ ​ bóle​ ​ różnego​ ​ pochodzenia:​ ​ głowy​ ​ (w​ ​ tym​ ​ napięciowe​ ​ bóle​ ​ głowy), menstruacyjne,​ ​ zębów,​ ​ mięśni,​ ​ kostno-stawowe,​ ​ gardła,​ ​ nerwobóle​ ​ oraz​ ​ gorączka,​ ​ np. w przeziębieniu i grypie.
 
APAP​ ​ jest​ ​ wskazany​ ​ do​ ​ stosowania​ ​ u​ ​ dorosłych​ ​ i młodzieży​ ​ w​ ​ wieku​ ​ powyżej​ ​ 12​ ​ lat.

Ten​ ​ lek​ ​ należy​ ​ zawsze​ ​ przyjmować​ ​ dokładnie​ ​ tak,​ ​ jak​ ​ to​ ​ opisano​ ​ w​ ​ ulotce​ ​ dla​ ​ pacjenta​ ​ lub​ ​ według zaleceń​ ​ lekarza​ ​ lub​ ​ farmaceuty.​ ​ W​ ​ razie​ ​ wątpliwości​ ​ należy​ ​ zwrócić​ ​ się​ ​ do​ ​ lekarza​ ​ lub​ ​ farmaceuty. 
 

Sposób użycia:
Zazwyczaj​ ​ stosowana​ ​ dawka​ ​ leku​ ​ to:

Dorośli:​
​1-2​ ​ tabletki​ ​ powlekane​ ​ (500-1000​ ​ mg​ ​ paracetmolu),​ ​ w​ ​ razie​ ​ konieczności​ ​ 3-4​ ​ razy​ ​ na​ ​ dobę (maksymalnie​ ​ 8​ ​ tabletek​ ​ powlekanych​ ​ w​ ​ ciągu​ ​ doby,​ ​ czyli​ ​ 4​ ​ g​ ​ paracetamolu​ ​ na​ ​ dobę).​ ​ Należy przestrzegać​ ​ co​ ​ najmniej​ ​ 4​ ​ godzinnego​ ​ odstępu​ ​ między​ ​ kolejnymi​ ​ dawkami. 

młodzież​ ​ w​ ​ wieku​ ​ powyżej​ ​ 12​ ​ lat:​ ​

1​ tabletka​ ​ powlekana,​ ​ czyli​ ​ 500​ ​ mg​ ​ paracetamolu,​ ​ w​ ​ razie konieczności​ ​ 3​ ​ do​ ​ 4​ ​ razy​ ​ na​ ​ dobę. Należy​ ​ przestrzegać​ ​ co​ ​ najmniej​ ​ 4​ ​ godzinnego​ ​ odstępu​ ​ między​ ​ kolejnymi​ ​ dawkami. Bez​ ​ konsultacji​ ​ z​ ​ lekarzem​ ​ nie​ ​ należy​ ​ stosować​ ​ leku,​ ​ jeśli​ ​ ból​ ​ utrzymuje​ ​ się​ ​ dłużej​ ​ niż​ ​ 5​ ​ dni,  a​ ​ gorączka​ ​ dłużej​ ​ niż​ ​ 3​ ​ dni.
 
Zaleca​ ​ się​ ​ stosowanie​ ​ leku​ ​ na​ ​ czczo,​ ​ gdyż​ ​ pozwala​ ​ to​ ​ na​ ​ przyspieszenie​ ​ jego​ ​ działania przeciwbólowego​ ​ i​ ​ przeciwgorączkowego.  
 

Produkty powiązane

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: