Kapsułki na uspokojenie

18568

8 szt.

9,90 zł

PRZELEW CZY KARTA?
PRZELEW CZY KARTA?

Więcej informacji

Kapsułki na uspokojenie

Me­li­sa dzia­ła od­prę­ża­ją­co – po­ma­ga w za­sy­pia­niu. Chmiel wspo­ma­ga wy­ci­sze­nie ukła­du ner­wo­we­go. Jest po­moc­ny w ra­dze­niu sobie ze stre­sem. Przy­czy­nia się do od­zy­ska­nia do­bre­go sa­mo­po­czu­cia. Uła­twia za­sy­pia­nie oraz wspo­ma­ga utrzy­ma­nie do­bre­go snu. Wi­ta­mi­na B6 po­ma­ga w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu ukła­du ner­wo­we­go.

Składniki

substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z melisy (Melissa officinalis), wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus), żelatyna, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, krzemionka; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.

Produkty powiązane